Finansowanie małych firm | L8k - biznes i finanse
Napisany przez admin dnia Oct 28, 2015
Finansowanie małych firm

Finansowanie małych firm

Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej dla małych i średnich firm przynosi bardzo konkretne, wymierne rezultaty ekonomiczne. Dlatego w krajach, które muszą radzić sobie z wzrostem bezrobocia i stagnacją gospodarki, coraz częściej poszukują drogi do trwałego i stabilnego wzrostu gospodarczego na drodze finansowego wspierania mikroprzedsiębiorstw. To, co często zaczyna jako firma typowo rodzinna, czy nawet jednoosobowa, z czasem jest w stanie stworzyć od kilku do kilkudziesięciu miejsc pracy. Pieniądze wydawane często w celu zaspokajania potrzeb socjalnych danego regionu mogą więc być o wiele skuteczniej i racjonalniej wydatkowane na wspieranie kursów szkoleniowych, zmiany kwalifikacji oraz start przedsiębiorstwa. Pomysłów na otwarcie własnego interesu nie brakuje, także wśród bardzo młodych ludzi. Często brakuje jednak instytucji, która wspierałaby obywatela w trakcie pierwszego roku jego działalności gospodarczej czy to poprzez ulgi podatkowe, czy wsparcie konsultantów lub księgowych. Każda forma pomocy skierowana w stronę młodych i małych firm musi ostatecznie zaprocentować w skali makro.

Tagi wpisu: , .
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>