Podaż czyli termin ekonomiczny | L8k - biznes i finanse
Napisany przez admin dnia Sep 18, 2012
Podaż czyli termin ekonomiczny

Podaż czyli termin ekonomiczny

Podaż to ilość dóbr dostępna na rynku oferowana przez producentów przy pewnej cenie. Jest to jeden z podstawowych terminów ekonomii. Jest wiele czynników kształtujących wielkość podaży. Należą do nich między innymi cena danego dobra, ceny czynników produkcji, technologia, liczba producentów na danym rynku, cele przedsiębiorstwa, oczekiwania zmian cen i wiele innych. Ekonomia jako nauka zajmuje się własne takimi zagadnieniami a podaż jest jednym z podstawowych terminów używanych przez ekonomistów na codzień. Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie zdecydowanie musisz go zrozumieć. Kolejnym takim terminem jest popyt. Jest to funkcja przedstawiająca kształtowanie się relacji pomiędzy ceną towaru lub usługi, ilością lun też liczbą sztuk jaką konsument chce, może nabyć w pewnym czasie. Popyt może mieć dwojakie ujęcie. Dzielimy go na indywidualny i rynkowy. Wyróżniamy także popyt globalny nazywany także zagregowanym. Jest to kolejny termin, który musisz poznać jeżeli chcesz zwiększyć swoją wiedzę w zakresie ekonomii.

Tagi wpisu: , .
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>