Polityka i ekonomia

Polityka i ekonomia Politycy wypowiadają się na wiele tematów. W polityce debatuje się i rozważa nie zliczoną ilość zagadnień. Politycy lubią za podstawę swoich działań podawać na przykład ekonimię. Twierdzą, że taka a nie inna sytuacja ekonomiczna jest spowodowana czymś i trzeba zmienić jeszcze coś innego...
Read More of Polityka i ekonomia

Podaż czyli termin ekonomiczny

Podaż czyli termin ekonomiczny Podaż to ilość dóbr dostępna na rynku oferowana przez producentów przy pewnej cenie. Jest to jeden z podstawowych terminów ekonomii. Jest wiele czynników kształtujących wielkość podaży. Należą do nich między innymi cena danego dobra, ceny czynników produkcji, technologia, liczba producentów...
Read More of Podaż czyli termin ekonomiczny

Ekonomia a finanse

Ekonomia a finanse Jedną z najbardziej zagadkowych, a zarazem fascynujących dyscyplin naukowych jest ekonomia. Z jednej strony przez wielu jest uznawana za naukę humanistyczną, a z drugiej opiera się często na bardzo precyzyjnych wyliczeniach matematycznych. Za ojca omawianej nauki społecznej uważa się Ksenofonta,...
Read More of Ekonomia a finanse

Następne wpisy »