Etyka, a zarządzanie – CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu

Etyka, a zarządzanie – CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu, angielski skrót CSR oznacza, że przedsiębiorstwa poza swoim interesem dobrowolnie uwzględniają interes społeczny, jak również kwestie ochrony środowiska naturalnego w całej swojej działalności biznesowej, jak również w relacjach z grupami funkcjonującymi...
Read More of Etyka, a zarządzanie – CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu